Πίκουλας Κωνσταντίνος

Ακτινολόγος, Διευθυντής, Νοσοκομείο ΚΑΤ.

Είμαι ακτινολόγος στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, από το 1989. Έχω μετεκπαιδευτεί στην Αγγλία στην ακτινολογία του μυοσκελετικού (Royal Orthopaedic Hospital, Birminhgham), που αποτελεί το κύριο ενδιαφέρον μου, πάνω στο οποίο εργάζομαι καθημερινά.

Νομίζω ότι ο στόχος επιτυγχάνεται όταν η ομάδα συνεργάζεται αρμονικά και είμαι εκ πεποιθήσεως οπαδός των τυπικών και διαφανών διαδικασιών. Θεωρώ ότι τα ανωτέρω αποτελούν στέρεες βάσεις και εργάζομαι σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση.

Κατέχω θέση Διευθυντή στο ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου ΚΑΤ.


Επιστροφή