Ιστορικό

Λίγα λόγια για την Ελληνική Εταιρεία Μυοσκελετικής Ακτινολογίας


Η Ελληνική Εταιρεία Μυοσκελετικής Ακτινολογίας (ΕΕΜΑ) ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2014.
Σκοπός της εταιρείας είναι η προαγωγή της υποειδικότητας της μυοσκελετικής ακτινολογίας.
Η ΕΕΜΑ ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των μελών της και των επιστημόνων συναφών γνωστικών αντικειμένων, προάγοντας την επιστημονική κατάρτιση και την έρευνα.
Καλωσορίζει ως μέλη ακτινολόγους (ειδικευμένους ή μη) οι οποίοι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την μυοσκελετική ακτινολογία, όπου και αν κατοικούν.
Ευπρόσδεκτοι γίνονται και γιατροί συναφών ειδικοτήτων.


Σταθμοί και Ορόσημα στην Εξέλιξη της ΕΕΜΑ