Τζαλονίκου Μαρία

Συνεργάτης ιατρός στα τμήματα Αξονικής-Μαγνητικής Τομογραφίας, Οστεοπόρωσης και PET-CT των Ιδ. Θεραπευτηρίων Υγεία-Μητέρα

Εργάζομαι ως συνεργάτης ιατρός στα τμήματα Αξονικής-Μαγνητικής Τομογραφίας, Οστεοπόρωσης και PET-CT των Ιδ. Θεραπευτηρίων Υγεία-Μητέρα. Κατέχω τον τίτλο του Ακτινοδιαγνώστη από το 1998. Έκανα την ειδικότητά μου στο Ακτινολογικό Τμήμα του 401 ΓΣΝΑ και του Αρεταιείου Νοσοκομείου Αθηνών.

Έχω πραγματοποιήσει Research Fellowship στο ακτινολογικό τμήμα του Ohio State University Hospital στο Columbus Ohio. Είμαι κάτοχος του διπλώματος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Μυοσκελετικής Ακτινολογίας (ESSR). Είμαι μέλος Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Επιστημονικών Ενώσεων. Είμαι μέλος της κριτικής επιτροπής σε διεθνή περιοδικά και σε διεθνή ιστότοπο. Έχω πραγματοποιήσει ομιλίες σε επιστημονικές συναντήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχω παρουσιάσει ανακοινώσεις και poster σε ελληνικά και διεθνή Ιατρικά Συνέδρια Έχω δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχω συμβολή σε συγγραφή κεφαλαίων βιβλίων.

Στόχος μου είναι να συμβάλλω στην περαιτέρω ανάπτυξη του αντικειμένου της Μυοσκελετικής Ακτινολογίας στη χώρα μας.


Επιστροφή