Δρακωνάκη Έλενα

Ιατρός Ακτινολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης

Προσωπικά Στοιχεία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 19/08/1976, Ηράκλειο Κρήτης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Γερωνυμάκη 70, 71307, Ηράκλειο Κρήτης

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2081-229067 (οικία), 2081-228300 (ιατρείο)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμη, 3 παιδιά (14, 12, 9)

Συνοπτική παρουσίαση της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής δραστηριότητας

1994-2000

Ιατρική Σχολή Παν/μιου Αθηνών με υποτροφία του Παν/μίου Αθηνών για τα 5 ετη - Αποφοίτηση με βαθμό «Αριστα»

10/2001-6/2002

Μεταπτυχιακή Ερευνήτρια στο εργαστήριο Μοριακής Ιολογίας, Ιατρική σχολή Παν/μιου Κρήτης, (εφαρμογή πρωτόκολλων PCR/RFLPs σε βρογχικό υλικό)

7/2002-5/2008

Ειδικότητα ακτινοδιαγνωστικής Παν/μιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

5/2007-7/2007

3μηνη Εκπαίδευση στην Απεικόνιση Μυοσκελετικού (Musculoskeletal Attachment) κατά την διάρκεια της ειδικότητας στο Birmingham Univ. Hospitals NHS Trust, UK.

2007-2014

Δίπλωμα Μυοσκελετικής Ακτινολογίας (ESSR Diploma in MSK radiology)

12/2005-12/2008

Διδακτορική διατριβή με θέμα: «Εναπόθεση Σιδήρου σε Ενδοκοιλιακά

Όργανα και Μυελό των Οστών ασθενών με β-Μεσογειακή Αναιμία: Μελέτη

με Τεχνικές Ποσοτικής Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού» που εκπονήθηκε

στην Ιατρική Σχολή Παν/μίου Κρήτης. Aναγόρευση σε διδάκτορα με βαθμό

«Αριστα».

2008-2009

Επικουρική Επιμελήτρια στο τμήμα Υπερηχογραφίας του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου

9/2009-2/2009

Έμμισθη Εξειδίκευση στην Απεικόνιση Μυοσκελετικού

Fellowship Muscul Part time Fellow Musculoskeletal Radiology, Department of Radiology, Nuffield Orthopaedic Centre, Oxford UK

9/2009-2/2009

Άμισθη Εξειδίκευση στην Ογκολογική Απεικόνιση με PET-CT /fusion imaging

Part-time Honorary Fellow in Radiology, PET-CT Department, Churchill Cancer Centre, Oxford, UK

2/ 2010-2/2011

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο πρόγραμμα «Μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα» του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) με θέμα: «Απεικονιστική Διερεύνηση Νεοπλασμάτων Μαλακών Μορίων με Τεχνικές Μοριακής Διάχυσης Μαγνητικού Συντονισμού, Υπερηχογραφία και Υπερηχογραφική Ελαστογραφία» που υλοποιήθηκε στο Παν/μιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

3/2010-3/2011

Επικουρική Επιμελήτρια στο τμήμα Αξονικού Τομογράφου Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου και στο Κέντρο Υγείας Καστελλίου

9/2011-9/2012

Υπεύθυνη απεικόνισης Μυοσκελετικού Συστήματος (υπερηχογραφία, μαγνητική τομογραφία) στο ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο «Ασκληπιός» Ηράκλειο Κρήτης

3/2012-τωρα

Ιδιωτικό Ιατρείο παροχής ακτινοδιαγνωστικών υπηρεσιών και επεμβατικών πράξεων στο Ηράκλειο Κρήτης

Εξωτερικός συνεργάτης σε θέματα Μυοσκελετικής Απεικόνισης στην Ιδιωτική Γενική Κλινική «Interclinic», Ηράκλειο Κρήτης

12/2013-12/2016

Συμβόλαιο άμισθου συνεργάτη (Honorary locum consultant in Radiology) στο Oxford Univ Hospitals NHS Trust, Οxford, UK

Συνοπτική Παρουσίαση Επιστημονικού Έργου

 • 42 ΞΕΝΌΓΛΩΣΣΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΈΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ ΣΤΟ PUBMED ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΊΩΝ 3 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΈΝΕΣ ΚΑΙ 2 GUIDELINES ΔΙΕΘΝΏΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΏΝ (ΕΠΙΣΥΝΆΠΤΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΆΤΩ)
 • 45 ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΉ ΣΥΝΈΔΡΙΑ, 30 ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΣΥΝΈΔΡΙΑ, 26 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΈΝΑ ABSTRACTS (PUBMED JOURNALS)
 • 20 ΠΡΟΣΚΛΉΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΩΣ ΟΜΙΛΉΤΡΙΑ/ΔΙΔΆΣΚΟΥΣΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΉ ΣΕΜΙΝΆΡΙΑ
 • ΚΡΙΤΉΣ ΣΕ 8 ΔΙΕΘΝΉ ΠΕΡΙΟΔΙΚΆ PUBMED
 • 3 ΥΠΟΤΡΟΦΊΕΣ (1 ΙΔΙΩΤΙΚΌΣ ΦΟΡΈΑΣ, 1 ΙΚΥ, 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΘΗΝΏΝ)
 • ΣΥΓΓΡΑΦΉ KΕΦΑΛΑΊΩΝ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΉΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΊΑΣ ΣΕ ΔΎΟ ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΒΙΒΛΊΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΊΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΈΝΑ ΞΕΝΌΓΛΩΣΣΟ ΥΠΌ ΈΚΔΟΣΗ (HANDBOOK OF IMAGE-GUIDED INTRA AND EXTRA-ARTICULAR MUSCULO-SKELETAL INJECTIONS EDITED BY M OBRADOV -SPRINGER)
 • ΣΥΓΓΡΑΦΈΑΣ ΑΓΓΛΌΦΩΝΟΥ ΒΙΒΛΊΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΊΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΏΝ ΠΡΆΞΕΩΝ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΎ (THE ULTRASOUND INTERVENTION TECHNIQUE DIGITAL BOOK BY GALLENEDRAKONAKIMMAYBURYDWILSON, ΔΙΑΘΈΣΙΜΟ ΑΠΌ ΤΟ SITE WWW.STLUKESRADIOLOGY.ORG.UK)

Συμμετοχή στην συγγραφή Guidelines

Συμμετοχή στη συγγραφή οδηγιών (guidelines) για την ορθή χρήση της υπερηχογραφικής ελαστογραφίας υπό την αιγίδα της Εuropean Federation of Ultrasound Societies in Medicine and Biology (ΕFSUΜΒ). Oι οδηγίες δημοσιεύτηκαν σε peer reviewed journal (J Ultraschall 2014, επίσημο περιοδικό της EFSUMB) και αποτελούν το πρώτο δημοσιευμένο κείμενο οδηγιών για την εφαρμογή της υπερηχογραφικής ελαστογραφίας στην κλινική πράξη.

Τακτική Εκπαιδεύτρια σε Διεθνείς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

Από το 2008 τακτική εκπαιδεύτρια σε διεθνή σεμινάρια Υπερηχογραφίας Μυοσκελετικού στην Μ. Βρετανία (ως τώρα 17):

Aston University MSK Ultrasound CoursesOxford Skills Courses in MSK

UltrasoundMSK Ultrasound Intervention CoursesNew MSK hands-on US courses

 • Απο το 2012 τακτική εκπαιδεύτρια σε ετήσια σεμινάρια Ακτινολογίας Μυοσκελετικού της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βιέννης.
 • Από το 2012 τακτική εκπαιδεύτρια στα σεμινάρια υπερηχογραφίας Mυοσκελετικού της ESSR.

 

Διοικητικές Θέσεις Διεθνών Επιστημονικών Εταιριών

 • Aπο 4ετίας τακτικό μέλος της υποεπιτροπής Υπερηχογραφίας Μυοσκελετικού της ESSR (ΕSSR US Subcomitte)
 • Μέλος στην Επιτροπή Οργάνωσης του Προγράμματος Μυοσκελετικού για το ECR 2016

 

Κριτής σε αξιολογημένα περιοδικά (pubmed)

1.        Εuropean Radiology

2.        British Journal of Haematology

3.        Pediatric Radiology

4.        Skeletal Radiology

5.        Journal of Public Health and Epidemiology

6.        Journal Ultrasound Medicine

7.        Ultraschall Med

8.        American Journal Radiology

 

Mέλος διεθνών Επιστημονικών Οργανισμών

 1. General Medical Council (GMC)
 2. European Society of Radiology (ESR)
 3. European Society of Skeletal Radiology (ESSR)
 4. Εuropean Respiratory Society (ERS)
 5. Αmerican Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM)
 6. Εuropean Federation of Ultrasound Societies in Medicine and Biology (ΕFSUΜΒ)

 

Πρωτότυπες Δημοσιεύσεις (ΜEDLINE)

1.      ET Detorakis, EE Drakonaki, DA Spandidos. Molecular Genetic Alterations and Viral Presence in Ophthalmic Pterygium (Review). Int. J. Mol. Med. 2000;6:35-41.

2.      Detorakis ET, Drositis I, Drakonaki E, Panagiotaki E, DeVille J. Pneumocephalus and Presumed Meningitis Following Incospicuous Penetrating Periocular Trauma. Acta Ophthalmol Scand. 2004;82:603-605

3.      Detorakis ET, Ioannakis K, Drakonaki EE, Ganasouli D, Kozobolis VP. Processed fascia lata as an alternative implant material in evisceration. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2005; 21:133-7.

4.      Achtaropoulos AK, Mitsos AP, Detorakis ET, Georgakoulias NV, Drakonaki EE, Kozobolis VP. Late isolated brain metastasis following enucleation for choroidal melanoma. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2005; 36:151-4.

5.      Magkanas E, Drakonaki EΕ, Voloudaki A, Nerantzoulakis I, Gourtsoyiannis N. Chest radiography and tuberculosis case-finding in asymptomatic native and immigrant population in Greece: a prospective comparative study. Int J Tuber Lung Dis, 2005;9:865-869

6.      Drakonaki EE, Papakonstantinou O, Maris T, Vasiliadou A, Papadakis A, Gourtsoyiannis N. Adrenal Glands in Beta-Thalassemia Major: Magnetic Resonance Imaging Features and Correlation with Iron Stores. Eur Radiol 2005;15:2462-8

7.      Karapantzos I, Detorakis ET., Drakonaki EE., Ganasouli DL, Danielides V, Kozobolis VP. Ethmoidal Osteoma with Intraorbital Extension: Excision through a Transcutaneous Paranasal IncisionActa Ophthalmol Scand. 2005;83:392-4.

8.      Detorakis ET, Zissimopoulos A, Katernellis G, Drakonaki EE, Ganasouli DL, Kozobolis VP. Lower eyelid laxity in functional acquired epiphora: evaluation with quantitative scintigraphy. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2006;22:25-9.

9.      Papakonstantinou O, Drakonaki E, Maris T, Vasiliadou A, Papadakis A, Gourtsoyiannis N. MR imaging of spleen in beta-thalassemia major. Abdom Imaging 2006 Sep 12; [Epub ahead of print]

10.  Drakonaki EE, Maris TG, Papadakis Α, Karantanas AH. Bone Marrow Changes in Beta-Thalassemia Major: Quantitative MR Imaging Findings and Correlation with Iron Stores Eur Radiol. 2007;17:2079-87.

11.  Detorakis ET, Achtaropoulos AK, Drakonaki EE, Kozobolis VP. Hemodynamic evaluation of the posterior ciliary circulation in exfoliation syndrome and exfoliation glaucoma. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2007; 245:516-21.

12.  Detorakis ETIoannakis KGiatromanolaki ASivridis EDrakonaki EKozobolis VP. Selective removal of sebaceous gland carcinoma of the lower eyelid with orbital infiltration. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2007;38:413-6.

13.  Drakonaki EE, Voloudaki A, Daskalogiannaki M, Karantanas AH, Gourtsoyiannis N. Migratory azygos vein: a case report. J Comput Assist Tomogr. 2008;32: 99-100.

14.  Karantanas AH, Drakonaki E, Karachalios T, Korompilias AV, Malizos K. Acute non-traumatic marrow edema syndrome in the knee: MRI findings at presentation, correlation with spinal DEXA and outcome. Eur J Radiol. 2008;67:22-33.

15.  Allen GM, Drakonaki EE, Tan M, Dhillon M, Rajnarathnam V. High-resolution ultrasound in the diagnosis of upper limb disorders: A tertiary referral centre experience. Ann Plastic Surg. 2008;61:259-64.

16.  Detorakis ET, Drakonaki EE, Bizakis I, Papadaki E, Tsilimbaris MK, Pallikaris IG. MRI evaluation of lacrimal drainage after external and endonasal dacryocystorhinostomy. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2009;25:289-92.

17.  Drakonaki EE, Allen GM, Wilson DJ. Real-time Ultrasound Elastography of the normal Achilles tendon: Reproducibility and Pattern description. Clin Radiol. 2009;64:1196-202.

18.  Detorakis ET, Drakonaki E, Kymionis G, Pallikaris IG, Tsilimbaris MK. Clinical and Imaging Findings in Multifocal Orbital Vascular Lesions: A Case Series. Semin Ophthalmol. 2009;24:241-4.

19.  Drakonaki EE, Tritou I, Pitsoulis G, Psaras K, Sfakianaki E. Hematocolpometra due to imperforate hymen presenting as back pain: a sonographic diagnosis. J Ultrasound Med. 2010;29:321-2.

20.  E T Detorakis, EE Drakonaki, M K. Tsilimbaris, IG. Pallikaris, S Giarmenitis. Real-Time Ultrasound Elastographic Imaging of Ocular and Periocular Tissues: A Feasibility Study. Ophthalmic Surg Lasers Imaging 2010;41:135-41.

21.  EE Drakonaki, TG Maris, S. Maragaki, V. Klironomos, Α. Papadakis and A. H. Karantanas. Deferoxamine versus combined therapy for chelating liver, spleen and bone marrow iron in beta-thalassemic patients: A quantitative MR imaging study. Hemoglobin. 2010;34:95-106.

22.  Drakonaki EE, Allen GM. MR Imaging, Ultrasound and Real-time Ultrasound Elastography of the thigh muscles in congenital muscle dystrophy. Skeletal Radiol. 2010 Jan 9.

23.  EE Drakonaki, M. Goumenakis, I.Tritou, E. Sfakianaki. Intratesticular varicocele. Post Med Journal 2010;86:256.

24.  E T Detorakis, EE Drakonaki, E Papadaki, M K Tsilimbaris, I G Pallikaris. Evaluation of globe position within the orbit: clinical and imaging correlations. Br J Opthalmology 2010;94:135-6.

25.  Drakonaki EE, A. Garbi. Metatarsal stress fracture diagnosed with high-resolution ultrasonography. J Ultrasound Med 2010;29:473-6.

26.  Drakonaki EE, Garbi A. Sonographic diagnosis of a clavicular fracture in a newborn infant with upper limb pseudoparalysis. J Ultrasound Med 2010;29:671-2

27.  Drakonaki EE, Chatzioannou M, Spiridakis K, Panagiotakis G. Acute abdomen caused by small bowel perforation by a clinically unsuspected fishbone: a case report. Diagn Interv Radiol 2010 Aug 3. doi: 10.4261/1305-3825.DIR.3236-09.1.

28.  ET Detorakis, EE Drakonaki, E Papadaki, IG Pallikaris, MK Tsilimbaris. Watery Eye Following Patent External DCR: An MR Dacryocystography Study. Orbit 2010;29:239-43.

29.  ET Detorakis, EE Drakonaki, E Papadaki, IG Pallikaris, MK Tsilimbaris. Effective Orbital Volume and Eyeball Position: An MRI Study. Orbit. 2010;29:244-9.

30.  Drakonaki EE, Kho JS, Sharp RJ, Ostlere SJ. Εfficacy of ultrasound-guided steroid injections for pain management of midfoot joint degenerative disease. Skeletal Radiol 2011;40:1001-6

31.  Karantanas AH, Drakonaki EE. The role of MR imaging in avascular necrosis of the femoral head. Semin Musculoskelet Radiol. 2011;15:281-300

32.  Drakonaki EE, Symvoulakis EK, Fachouridi A, Kounalakis D, Tsafantakis E. External jugular vein aneurysm presenting as a cervical mass. Int J Otolaryngol. 2011;2011:485293

33.  Drakonaki EE, Bradley KM, Khan ZA, Patel C, Wilson DJ. Hypertrophic osteoarthropathy in a child due to thoracic Hodgkin's disease. Skeletal Radiol. 2012;41:1027-8

34.  Drakonaki EE, Bradley KM, Khan ZA, Patel C, Wilson DJ. Ten-year-old boy with finger and toe swelling. Skeletal Radiol. 2012;41:1003

35.  Detorakis ET, Agorogiannis G, Drakonaki EE, Tsilimbaris MK, Pallikaris IG. Successful management of choroidal metastasis with intravitreal ranibizumab injections. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2012;24;43

36.  Perdikakis E, Drakonaki E, Maris T, Karantanas A. MR arthrography of the shoulder: tolerance evaluation of four different injection techniques. Skeletal Radiol. 2013;42:99-105

37.  Drakonaki EE, Allen GM, Wilson DJ. Ultrasound elastography for musculoskeletal applications. Br J Radiol. 2012;85:1435-45.

38.  Detorakis ET, Symvoulakis EK, Drakonaki E, Halkia E, Tsilimbaris MK. Unexpected finding in ocular surface trauma: a large intraorbital foreign body (bullet). Acta Medica (Hradec Kralove)2012;55:100-3.

39.  Bamber J, Cosgrove D, Dietrich CF, Fromageau J, Bojunga J, Calliada F, Cantisani V, Correas JM, D'Onofrio M, Drakonaki EE, Fink M, Friedrich-Rust M, Gilja OH, Havre RF, Jenssen C, Klauser AS, Ohlinger R, Saftoiu A, Schaefer F, Sporea I, Piscaglia F. EFSUMB guidelines and recommendations on the clinical use of ultrasound elastography. Part 1: Basic principles and technology. Ultraschall Med2013;34:169-84.

40.  Cosgrove D, Piscaglia F, Bamber J, Bojunga J, Correas JM, Gilja OH, Klauser AS, Sporea I, Calliada F, Cantisani V, D'Onofrio M, Drakonaki EE, Fink M, Friedrich-Rust M, Fromageau J, Havre RF, Jenssen C, Ohlinger R, Săftoiu A, Schaefer F, Dietrich CF. EFSUMB guidelines and recommendations on the clinical use of ultrasound elastography. Part 2: Clinical applications. Ultraschall Med. 2013;34:238-53.

41.  Detorakis ET, Haniotis V, Mavrikakis I, Drakonaki EE. Idiopathic sclerosing orbital inflammation and active Graves' orbitopathy. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2014;30:77-9

42.  Correas JM, Drakonakis E, Isidori AM, Hélénon O, Pozza C, Cantisani V, Di Leo N, Maghella F, Rubini A, Drudi FM, D'ambrosio F. Update on ultrasound elastography: miscellanea. Prostate, testicle, musculo-skeletal. Eur J Radiol. 2013;82(11):1904-12


Επιστροφή