εξάρθρημα αγκώνα στα παιδιά

Αναρτήθηκε 01/12/2021

15χρονο αγόρι με άλγος και περιορισμό της κινητικότητας στον αγκώνα μετά από τραυματισμό σε πάλη.

Εμπεριστατωμένη ανάλυση του τραυματικού εξαρθρήματος του αγκώνα στην παιδική ηλικία με χαρακτηριστικά παραδείγματα στην μαγνητική τομογραφία. Συζήτηση των επιπλοκών. Ανάδειξη της χρησιμότητας της απλής ακτινογραφίας.

Κατευθυνθείτε στη σελίδα https://radsource.us/pediatric-elbow-dislocation/?utm_source=Pardot&utm_medium=Email&utm_campaign=Nov+2021+Web+Clinic&utm_id=Dec+2021+Web+ClinicΕπιστροφή