Σύμπλοκη ρήξη τρίγωνου χόνδρου

Αναρτήθηκε 07/01/2022

25χρονη γυναίκα με άλγος στη ωλένια ραχιαία πλευρά του καρπού τις τελευταίες 4 εβδομάδες.

Πολύ καλή ανάλυση της σύμπλοκης ρήξεως του τρίγωνου χόνδρου με χαρακτηριστικές εικόνες στο MRI. Σύγκριση με τρισδιάστες φυσιολογικές ανατομικές εικόνες και αντιστοίχιση αυτών με το MRI.

Κατευθυνθείτε στη σελίδα https://radsource.us/displaced-triangular-fibrocartilage-cartilage-complex-tears/?utm_source=Pardot&utm_medium=Email&utm_campaign=Jan+2022+Web+Clinic&utm_id=Jan+2022+Web+Clinic.Επιστροφή