Λάθη και παραλείψεις στην ακτινολογία. Πως αντιμετωπίζονται;

Αναρτήθηκε 10/03/2023

Παραθέτουμε τον παρακάτω σύνδεσμο https://www.auntminnieeurope.com/index.aspx?sec=sup&sub=cto&pag=dis&ItemID=623761. Είναι μια εμπεριστατωμένη προσέγγιση του ζητήματος. Το λάθος μπορεί να είναι προσωπικό αλλά τα αίτια μπορεί να εντοπίζονται πέραν του ακτινολόγου ως πρόσωπο... Πολύ χρήσιμη και διδακτική προσέγγιση. Αξίζει της προσοχής όλων των ακτινολόγων, όλων των βαθμίδων.Επιστροφή