νέο ΔΣ της ΕΕΜΑ

Αναρτήθηκε 03/12/2017

Σήμερα, στις 2/12/2017 και ώρα 6.00 μ.μ., συνήλθε, μέσω τηλεδιάσκεψης,  σε σώμα το ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Μυοσκελετικής Ακτινολογίας (ΕΕΜΑ) και αποφάσισε ομόφωνα:

1.       Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Πίκουλας

2.       Αντιπρόεδρος: Μαρία Τζαλονίκου

3.       Ταμίας: Ελένη Δρακωνάκη

4.       Γραμματέας: Ολυμπία Παπακωνσταντίνου

5.       Μέλος: Γεώργιος Δελήμπασης


Επιστροφή