υποψήφιοι εκλογών ΕΕΜΑ 2020

Αναρτήθηκε 21/10/2020

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ανακοινώνουμε ότι οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ΄ αλφαβητική σειρά, είναι οι εξής:

    1/ Δελήμπασης Γεώργιος
    2/ Δρακωνάκη Ελένη
    3/ Παπακωνσταντίνου Ολυμπία
    4/ Πίκουλας Κων/νος
    5/ Πλάγου Αθηνά
    6/ Τσιφουντούδης Ιωάννης

Οι υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή, κατ΄ αλφαβητική σειρά, είναι οι εξής:

    1/ Βασσάλου Ευαγγελία
    2/ Μπαλανίκα Αλεξία
    3/ Χλαπουτάκης Κων/νος

Οι εκλογές θα διενεργηθούν διαδικτυακά το διήμερο 30-31 Οκτωβρίου 2020.

Θα σας αποσταλεί από την εφορευτική επιτροπή email με τον ατομικό σας κωδικό


Επιστροφή