Εκλογές 2020 αποτελέσματα εκλογών

Αναρτήθηκε 09/11/2020

Κηφισιά 2-11-2020
Aγαπητοί συνάδελφοι
Σας ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, που έγινε στις 30-31/10/2020, για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής της ΕΕΜΑ.
Ψήφισαν 36 επί συνόλου 41 εκλογέων (ταμειακώς τακτοποιημένων μελών).
Έλαβαν (κατά σειρά ψήφων):
Για Διοικητικό Συμβούλιο:

  1. Πίκουλας Κωνσταντίνος: 29
  2. Παπακωνσταντινου Ολυμπία: 19
  3. Δρακωνάκη Έλενα: 19
  4. Δελήμπασης Γεώργιος: 19
  5. Πλάγου Αθηνά: 18
  6. Τσιφουντούδης Ιωάννης: 12

Σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΕΜΑ, οι πέντε πρώτοι εκλέγονται στο ΔΣ της Εταιρείας.
Για Ελεγκτική Επιτροπή

  1. Μπαλανίκα Αλεξία: 16
  2. Βασάλου Ευαγγελία: 10
  3. Χλαπουτάκης Κωνσταντίνος: 7

Σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΕΜΑ και οι τρείς υποψήφιοι εκλέγονται.
Η Εφορευτική επιτροπή
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ Πρόεδρος
ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Μέλος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΑΡΑΣ Μέλος

Στις 9-11-2020 το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση:

Κωνσταντίνος Πίκουλας, πρόεδρος

Έλενα Δρακωνάκη, αντιπρόεδρος

Ολυμπία Παπακωνσταντίνου, γραμματέας

Αθηνά Πλάγου, ταμίας

Γεώργιος Δελήμπασης, μέλος


Επιστροφή