Έκδοση βιβλίου "DXA Τεχνική, Ερμηνεία, Εφαρμογές"

Αναρτήθηκε 18/11/2020

Εξεδόθη το βιβλίο των Μπαλτά Σ. Χρήστου, Μπαλανίκα Πρ. Αλεξίας, Χλαπουτάκη Γ. Κωνσταντίνου, Καρυακατζή Γρ. Θωμά, Γιουτλάκη Εμ. Ελένης, που τιτλοφορείται "DXA Τεχνική, Ερμηνεία, Εφαρμογές".

Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση hylonome.gr/dxa


Επιστροφή