2ο θερινό σχολείο ακτινολογίας μυοσκελετικού, "back to basics"

Αναρτήθηκε 02/06/2018

29 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2018 Ηράκλειο Κρήτης

Πληροφορίες στη σελίδα "εκπαίδευση" και στο στο site www.ssmr-2018.gr
Επιστροφή