Υπερηχογράφημα (διαγνωστικό-παρεμβατικό)

Αναρτήθηκε 24/06/2020

Η υπερηχογραφία είναι μια εξέταση με την οποία μπορούν να αναδειχθούν και να διαγνωσθούν αλλοιώσεις των μαλακών ιστών. Ο υπερηχοτομογράφος (βλέπε εικόνα*) δεν χρησιμοποιεί ιοντίζουσα ακτινοβολία και η εξέταση μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειασθεί για παρακολούθηση μιας αλλοιώσεως χωρίς επιπτώσεις στον ασθενή. Πραγματοποιείται από τον ακτινολόγο, ο οποίος στο τέλος της εξέτασης θα δώσει γραπτή γνωμάτευση.

Εκτός όμως από το διαγνωστικό υπερηχογράφημα ο ακτινολόγος μπορεί να πραγματοποιήσει σειρά θεραπευτικών παρεμβάσεων με την βοήθεια του υπερηχοτομογράφου, χωρίς να χρειάζεται χειρουργική επέμβαση, η οποία επιβαρύνει τον ασθενή. Ιδιαιτέρως στο Μυοσκελετικό Σύστημα μπορούν να λυθούν πολλά, χρόνια πολλές φορές, προβλήματα με ένα διαγνωστικό-παρεμβατικό υπερηχογράφημα.

Τα τελευταία χρόνια οι κακώσεις τενόντων, μυών, συνδέσμων, νεύρων και περιφερικών αρθρώσεων διαγιγνώσκονται και αντιμετωπίζονται με δυναμικό διαγνωστικό ή/και επεμβατικό υπερηχογράφημα. Ο πόνος των χρόνιων θυλακίτιδων των αρθρώσεων μπορεί να υφεθεί με την έγχυση φαρμάκων μέσω του υπερηχογραφήματος και ο ασθενής να θεραπευθεί. Επίσης οι αρθρίτιδες διερευνώνται με υπερηχογραφία και βοηθούν τους ρευματολόγους να επιβεβαιώσουν τη διάγνωση ακόμη και όταν τα αιματολογικά ευρήματα απουσιάζουν. Πλεονέκτημα του υπερηχογραφήματος είναι το χαμηλό κόστος σε σχέση με άλλες μεθόδους.

Η εξέταση γίνεται με τον εξεταζόμενο ξαπλωμένο ή καθιστό, ανάλογα με την περίπτωση. Ο ακτινολόγος χρησιμοποιεί τον ηχοβολέα υψηλής ευκρίνειας για να προσεγγίσει την πάσχουσα περιοχή (βλέπε εικόνα*). Οι εικόνες αναπαράγονται στην οθόνη του μηχανήματος. Ο ακτινολόγος τις αποτυπώνει και στο τέλος τις επισυνάπτει στη γραπτή γνωμάτευσή του.

Αν παραμένουν απορίες μετά από αυτή τη μικρή εισήγηση τότε σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε με τον ακτινολόγο, ο οποίος θα σας λύσει όλες τις απορίες.

* Ευχαριστούμε την ακτινολόγο Έλενα Δρακωνάκη για την παροχή της φωτογραφίας (www.drakonaki.gr).


Επιστροφή